Demineralizácia vody

Voda je jednou z najdôležitejších súčastí systémov ústredného vykurovania. Jej hlavnou funkciou je prenos tepla do vykurovacích telies. Pri dnešných moderných systémoch je nevyhnutné, aby voda spĺňala parametre na bezproblémové fungovanie celého systému. Voda má svoje fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré môžu poškodiť systém ÚK a preto je dôležité ju upraviť. Hlavné hodnoty, ktoré vyžadujú výrobcovia kotlov a tepelných čerpadiel sú tvrdosť vody, pH a vodivosť.

Demineralizácia vody je spôsob, ako vodu upraviť, zbaviť ju vápnika a horčíka, čím zabránime tvorbe vodného kameňa. Počas procesu demineralizácie prebieha aj zníženie vodivosti pod 100 ms, zníženie obsahu chloridov čím zabránime tvorbe korózií.

Dôležitou súčasťou úpravy vody je proces samoalkalizácie hodnoty pH. Je to prirodzené zvýšenie pH na úroveň 7,8 – 8,5. Táto hodnota je hraničná pre hlinníkové komponenty ako sú napr. vymenníky. Stabilizáciu pH vedia zabezpečiť aj kvalitný inhibítor ako je Fernox Protector F1.

 Marox uprava vody 1

Marox Demi patróna 300Marox Demi patrona 300

Jednorazová patróna na demineralizáciu vody, zmena farby indikuje vyčerpanie patróny, ľahké pripojenie, 100% demineralizácia, upraví až 300 l vody na 0 ° dH.
Jednorazová demineralizačná patróna na úpravu vody. Zmena farby (modrá na sivú ) indikuje vyčerpanie patróny. Možnosť inštalácie digitálneho merača vody na výstupe patróny (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie uzatvorených vykurovacích systémov. Plnenie žehličiek, umývanie okien, fotovoltaických solárnych systémov, batérii. Všade tam, kde je potreba upravovať vodu od vodného kameňa.

Špecifikácia:
Kap. náplne : 300 litrov pri 11°dH na 0°dH
Prietok : 1,2 lit. / min
Max. teplota: 60°C
Max. plniaci tlak: 6 barov
Pripojovací závit: DN 20mm - 3/4 "
Dĺžka: 450 mm,
Hmotnosť: 1,5 kg

Demineralizačná jednotka Demi 9Marox Demineralizacna jednotka DJ9 new PC

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (mikrosiemens / cm / ppm). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupné vodivosť). Jednotka je osadená dvoma ventilmi pre ľahkú reguláciu a miešanie vstupnej vody. Praktický držiak pre jednoduchú manipuláciu. Vhodná na doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovom základe. Kontajner s
polypropylénovým povlakom, 100% recyklovateľný a netoxický materiál. Vrátane prvotnej náplne.

Špecifikácia:

Plniaca kapacita 8 l :
• cca 15 000 litrov pri 1°dH
• cca 1 500 litrov pri 10°dH
Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
Max. teplota: 45°C
Max. plniaci tlak: 6 bar
Pripojovacie závity: DN 20 3/4 "
Merací počítač – TDS / μS/cm, prietok, kontrolná hodnota μS/cm, celkový prietok
Šírka: 450 mm, Výška: 680 mm
Váha: 10 kg

Technické listy produktu:

Kód : MRX017 Demi 9 + rúčka
Kód : MRX018 Demi 9
Kód : MRX019 Demi 9 + PC + rúčka
Kód : MRX020 Demi 9 + PC

Demineralizačná jednotka Demi 14Marox DJ14 1

Plnitelná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/cm / ppm). Digitálny merač vody na výstupu jednotky (prietok, výstupná vodivosť). Jednotka obsahuje dva ventily pre jednoduchú reguláciu a mixovanie vstupnej vody. Praktický držiak pre ľahkú manipuláciu. Vhodná na doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovom základe. Kontajner s polypropylenovým povlakom, 100% recyklovateľný a netoxický materiál. Vrátane prvotnej náplne.

Špecifikácia:

Plniaca kapacita 12,5 l :
• cca 24000 litrov pri 1°dH
• cca 2400 litrov pri 10°dH
Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnomtlaku 3-4 barov
Max. teplota: 45°C
Max. plniaci tlak: 6 barov
Pripojovacie závity: DN 20 3/4 "
Merací počítač – TDS / μS/cm, prietok, kontrolná hodnota μS/cm, celkový prietok
Šírka: 400 mm, Výška:680mm
Váha: 15 kg

Technické listy produktu:

Kód : MRX023 Demi 14 + PC
Kód : MRX024 Demi 14 
Kód : MRX023R Demi 14 + PC + rúčka
Kód : MRX024R Demi  14 + rúčka

Demineralizačná jednotka Demi 44Marox Demineralizacna jednotka DJ44 new PC 3

Plnitelná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitálny merač vody na výstupu jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná na doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovém základe.

Špecifikácia:

Plniaca kapacita 37,5l
• cca 72000 litrovpri 1°dH
• cca 7 200 litrov pri 10°dH
Max. prietok: 1 500lit. /h pri vstupnomtlaku 3-4 barov
Max. teplota: 45°C
Max. plniaci tlak: 6 barov
Pripojovacie závity: DN 20 3/4 "
Filter na mechanickénečistoty 25 μm
Merací počítač – TDS / μS/cm, prietok, kontrolná hodnota μS/cm, celkový prietok
Šírka: 450 mm, Výška:1400mm
Váha: 45 kg

Technické listy produktu:

Kód : MRX021 Demi 44 + PC
Kód : MRX022 Demi 44

magnetic logo

TD-6Marox Demineralizacna jednotka TD 6 1

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/cm / TDS).
Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Kontajner vyrobený z plastu vystuženého vláknami. Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste. Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody. Voliteľne so spätnou klapkou BA.

Špecifikácia:
Kap. náplne 6,5 l:
• cca 10.000 litrov pri 1°dH .
• cca 1000 litrov pri 10°dH
Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 barov
Max. teplota: 60°C
Max. plniaci tlak: 6 barov
Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
Merací počítač – TDS / μS/cm, prietok, strážca hodnoty μS/cm, celkový prietok
dĺžka: 490 mm, výška:460 mm
Hmotnosť: 5,0 kg

Basic mobil plus

basic mobil plus

Kompaktná prenosná jednotka na demineralizáciu vody. Ideálna pre prvotné plnenie systémov, ale aj na zabudovanie do systému. Zariadenie má integrovaný počítač pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku. Na jedno naplnenie dokáže upraviť až 1200 l pri 20 ° dH. Profesionálna plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia. Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie a plnenie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Mobilná nerezová jednotka na ľahkú manipuláciu. Je ideálna pre veľké systémy - možnosť zapojenia by-pass technológiu. Meranie výstupných parametrov vody. Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste.

Špecifikácia:
Kap. náplne 12,5 l:
• cca 24 000 litrov pri 1 ° dH
• cca 2400 litrov pri 10 ° dH
Max. prietok: 1 000 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 barov
Max. teplota: 60°C
Max. plniaci tlak: 6 barov
Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
Rozmery, 1022mm x 170 mm
Hmotnosť 22 kg

Profi mobil plus

profi mobil plus

Prenosné zariadenie na demineralizáciu vody. Ideálne pre prvotné plnenie systémov, ale i na zabudovanie do systému. Zariadenie má integrovaný počítač pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku. Na jedno naplnenie dokáže upraviť až 2400 l pri 20 ° dH. Profesionálna plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia. Digitálny merač vody na vstupe a výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti) Vhodná pre doplňovanie a plnenie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Mobilná nerezová jednotka na ľahkú manipuláciu. Je ideálna pre veľké systémy - možnosť zapojenia by-pass technológiu. Meranie vstupno - výstupných parametrov vody. Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste.

Špecifikácia:
Kap. náplne 25 l:
• cca 2 400 litrov pri 20 ° dH
• cca 4 800 litrov pri 10 ° dH
Max. prietok : 1 500 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 barov
Max. teplota: 60°C
Max. plniaci tlak: 6 bar
2 x merací počítač (vstup + výstup)
Váha 25 kg
Pripojovací závit: DN 20 3/4"

Demineralizačný počítačMarox demi PC 1

Počítač pre sledovanie parametrov demineralizovanej vody. Merací počítač je napájaný z batérie. Meria prietok l / min., Celkový prietok v litroch a obsah rozpustených minerálnych látok, v/ μS/cm alebo ppm.

Monitorovanie hodnoty vodivosti v/ μS/cm alebo ppm - upozorní pri prekročení limitu. Limit a prietok možno vynulovať.

 

 

Demineralizačná živicaMagnetic zivica

Vysoko kvalitná demineralizačná živica (zmes katiónov a aniónov) na zníženie vodivosti, tvrdosti vody a chloridov. Balená vo vákuovo uzavretom plastovom obale a tkaninovom vreci pre lepšiu ochranu a manipuláciu. Certifikovaná s QR kódom na balení.

• Objem: 6,5l / 12,5l
• Kapacita: 12000l pri 1dH° / 24000l pri 1dH°

 

plniaca zostavaPlniaca zostava typu BA

Zariadenie na zabránenie spätného toku upravenej vody späť do systému s pitnou vodou. Plniaca zostava pracuje v súlade so zásadou zníženého tlaku trojkomorovým systémom. Zostava zabezpečuje ochranu pitnej vody až do triedy rizika 4. Certifikovaný DVGW. Spĺňa normu DIN EN 1717.

Špecifikácia:
• Pripojenie DN 15mm - 1/2 "
• Max. tlak 10 bar
• Max. teplota 65°C
• Kód: 3050K

 

 

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb