Preplachovanie ako dôležitý proces čistenia a súčasť ochrany vykurovacích systémov

clanok 202103Udržiavanie systému ústredného kúrenia očisteného od kalu, vodného kameňa a rôznych zvyškov je kľúčom k zachovaniu zdravého a účinného vykurovacieho systému. Vedúci oddelenia chémie v spoločnosti FERNOX pán Richard Crisp, sa v nasledujúcom článku zameriava na preplachovanie a vysvetľuje, prečo je nevyhnutné a veľmi dôležité a tiež ako udržiavať systémy dlhodobo čisté.

Prečo je čistenie systému ústredného kúrenia dôležité?

Pri kontakte vody s rôznymi typmi kovov v systéme ústredného kúrenia môže dochádzať ku korózii. Ak sa vykurovací systém náležite neošetrí, usadí sa na ňom vodný kameň, kal a iné korózne zvyšky. Po vytvorení takýchto zvyškov môžu tieto čiastočky cirkulovať a ukladať sa v potrubí a zraniteľných súčastiach systému, čo následne spôsobí jeho upchatie, ktoré núti systém pracovať vo väčšom výkone. Tento jav potom vedie k vyšším poplatkom za palivo pre koncového zákazníka. Postupom času môže dokonca spôsobiť poruchu celého systému.

Čítať Ďalej

UDRŽUJTE SYSTÉMY ČISTÉ S FERNOXOM

Popredný výrobca produktov pre úpravu a ochranu vody v systéme ústredného kúrenia, spoločnosť Fernox, urobila niekoľko zmien v čističi systému - navrhnutom tak, aby bol účinný pri usadzovaní vodného kameňa. Tento výkonný, účinne pôsobiaci čistiaci prostriedok s obsahom organických kyselín, označený ako odstraňovač vodného kameňa a čistič DS40, je teraz k dispozícii s 500 ml tekutým systémovým neutralizátorom pre jednoduchšie a bezpečnejšie dávkovanie.

01

Odstraňovač vodného kameňa a čistič DS40 pracuje na rýchlom odstránení vodného kameňa, čierneho kalu a iných nečistôt zo systémov ústredného kúrenia. Je ideálny na použitie pri preplachovaní, odporúčanom spôsobe čistenia podľa normy BS 7593: 2019, a môže sa tiež použiť na samostatné odvápnenie výmenníkov tepla alebo komponentov kotla.

Čítať Ďalej

Testovanie systémov: Najbežnejšie problémy

Richard Crisp, vedúci Oddelenia chémie v spoločnosti Fernox, skúma niektoré z najbežnejších problémov identifikovaných pri laboratórnom testovaní a vysvetľuje, ako ich napraviť.

Minulý rok boli v norme BS 7593:2019 vykonané významné zmeny – jednou z nich bola požiadavka opakovaného dávkovania chemického inhibítora alebo vykonanie laboratórneho testu vody z ústredného kúrenia v intervale každých päť rokov.

Proces laboratórneho testovania je jednoduchý. K dispozícii sú šikovné súpravy, ktoré umožňujú inštalatérom odobrať vzorku systémovej vody, ktorú je potom možné poslať do laboratória na testovanie. Výsledok, vyhovujúci alebo nevyhovujúci, je oznámený väčšinou do 24 až 48 hodín od prijatia vzorky. Poprední výrobcovia tiež poskytujú úplnú diagnostickú správu, v ktorej uvedú všetky zistené problémy a odporúčania na nápravné opatrenia.

Ak je vzorka nevyhovujúca, čo znamená pravdepodobné problémy so systémom ústredného kúrenia – inštalatéri by teda mali konať rýchlo, aby v systéme nedošlo k ďalším škodám. Počas laboratórnych testov sa pravidelne zistí množstvo bežných problémov. Takéto problémy by mali byť inštalatéri pripravení riešiť.

Čítať Ďalej

BS 7593:2019 - čo potrebujete vedieť…

Nová norma BS 7593:2019 uverejnená v máji 2019 poskytuje jasné pokyny týkajúce sa prípravy, uvedenia do prevádzky a údržby systémov ústredného kúrenia a chladenia vodou pre domácnosti.

V tomto článku sa Francine Wickham, riaditeľka globálneho marketingu spoločnosti Fernox, zaoberá revidovaným kódexom postupov a skúma najnovšie dostupné produktové inovácie s cieľom uľahčiť montážnym a servisným pracovníkom dodržiavanie predpisov. Odvetvie chemickej úpravy vody už dlhé roky presadzuje celoživotnú ochranu systémov ústredného kúrenia tak, aby sa zlepšila energetická účinnosť, zminimalizovalo plytvanie palivom a zabezpečila životnosť systémov – a ako popredný člen výboru pre úpravu vody asociácie BEAMA, spoločnosť Fernox zohrala aktívnu úlohu pri vývoji najnovšej novelizácie britskej normy BS 7593:2019, ktorej cieľom je vyjasnenie a propagácia najlepších postupov počas životnosti systémov.

Spoločnosť Fernox podporuje novú legislatívu prostredníctvom svojho programu pre výskum a vývoj, keďže spoločnosť si uvedomuje kľúčovú úlohu, ktorú inovácia a aplikácia výrobkov musí zohrať pri propagácii rozsiahleho prijatia nových postupov a procesov – kde jednoduchosť použitia a spoľahlivý výkon výrobku sú rozhodujúce.
Najnovší kódex postupov zahŕňa päť kľúčových oblastí – čistiť, strážiť, chrániť, udržiavať a testovať – nielen pre zabezpečenie súladu ale takisto pre zabezpečenie toho, aby systémy fungovali na svojej optimálnej úrovni.

Čítať Ďalej

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb