FIMI výrobky

SEAL TOP NERO

SEAL TOP - Vodotesný ochranný tmel

SEAL TOP je viacúčelový tesniaci a hydroizolačný tmel v sprejovej forme. Je vhodný na opravu netesnosti na strechách, žľaboch, terasách a pod.
Je použiteľný na PVC, kovové rúry, rámy, trhliny v stenách. Vhodný pre kovy, drevo, betón, plasty atď.

SEAL TOP vytvára trvanlivú a úplne nepriepustnú vrstvu.
Vynikajúca odolnosť proti korózii ("test soľného rozprašovania"> 800 hodín).
Zostáva pružný a môže sa natierať.

 

 

 

 

neutraslim web

NeutraSlim

NEUTRASLIM je inovatívny spôsob neutralizácie kondenzátu pre kondenzačné kotly do 35 kW. Výmenná kapacita neutralizácie kondenzátu je okamžitá a spoľahlivá.

  • NEUTRASLIM je možné inštalovať vertikálne i horizontálne
  • Príslušenstvo vstupov a výstupov je vyrobené z PVC a preto je možné ich prilepiť
  • Neutralizačná kazeta (RIC.SLM.174) sa mení v závislosti kyslosti a množstva kondenzátu
  • Zabránenie korózii odpadových potrubí vplyvom kyslého kondenzátu

 

 

 

 

idealblock web

IDEALBLOCK SOLAR

Tesniaci tmel až do +200 °C! Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zaťažením. Odolný proti korózii, vibráciám, plynom, vode a rôznym chemickým produktom.

  • Použitie: montáže radiátorov, telesá čerpadiel, teplovodné solárne ponely, čerpadlá a ventily
  • Prevádzková teplota: -50°C + 200°C
  • Anaeróbna metakrylátová živica

Naši dodávatelia