Značenie a bezpečnosť

bradyBRADY

Etikety, štítky, visačky:
Označenia pre priemyselné aplikácie – Brady ponúka široký sortiment riešení označovania a identifikácie, ktoré pomáhajú zlepšovať úroveň produktivity, výkonnosti, bezpečnosti a ochrany produktov. Vytvorte a tlačte vlastné štítky z našich vysokovýkonných materiálov vytvorených pre pestrú paletu rôznych priemyselných aplikácií.

  • Značenie káblov, sietí, rozvádzačov a panelov
  • Štítky pre značenie v laboratóriách
  • Etikety pre dosky plošných spojov a el. komponenty

Tlačiarne a zariadenia:
Brady má v ponuke široké spektrum špecializovaných zariadení pre identifikáciu a označovanie. Technológia tlače tepelným prenosom v kombinácii so špičkovými lepidlami a špeciálnymi materiálmi – to sú záruky kvalitných štítkov pre všetky identifikačné potreby v podniku či inštitúcii

  • Prenosné štítkovače
  • Stolové tlačiarne
  • Špecializovaná zariadenia
  • Grafické tlačiarne značiek a tabuliek

Skenery:
Ručné a automatické čítačky čiarových a datamatrix kódov sú neodmysliteľnou súčasťou spoľahlivého systému sledovania a riadenie toku produktov vo výrobných alebo skladových procesoch. Kvalitné skenery umožňujú rýchle čítanie dát aj pri väčších vzdialenostiach.

Software:
Špecialozované programové balíky pre design a tvorbu etikiet a štítkov sú nevyhnutnou súčasťou kompletných identifikačných riešení. Programy LabelMark™ a CodeSoft® sú určené pre jednoduchú tvorbu etikiet, zatiaľ čo MarkWare™ pre prípravu predlôh grafických tabuliek, značiek a potrubných štítkov.

Bezpečnostné značenie:
Pri voľbe bezpečnostných tabuliek je potrebné brať do úvahy okrem obsahovej stránky aj odolnosť materiálu, z ktorého sú bezpečnostné tabuľky vyrobené.

Naši dodávatelia

sk my    cs my    pl my    hu hu    en