FIMI výrobky

 

SealTopSEAL TOP - Vodotesný ochranný tmel

SEAL TOP je viacúčelový tesniaci a hydroizolačný tmel v sprejovej forme. Je vhodný na opravu netesnosti na strechách, žľaboch, terasách a pod.
Je použiteľný na PVC, kovové rúry, rámy, trhliny v stenách. Vhodný pre kovy, drevo, betón, plasty atď.

SEAL TOP vytvára trvanlivú a úplne nepriepustnú vrstvu.
Vynikajúca odolnosť proti korózii ("test soľného rozprašovania"> 800 hodín).
Zostáva pružný a môže sa natierať.

 

 

Neutraslim

NeutraSlim

NEUTRASLIM je inovatívny spôsob neutralizácie kondenzátu pre kondenzačné kotly do 35 kW. Výmenná

kapacita neutralizácie kondenzátu je okamžitá a spoľahlivá.

  • NEUTRASLIM je možné inštalovať vertikálne i horizontálne.
  • Príslušenstvo vstupov a výstupov je vyrobené z PVC a preto je možné ich prilepiť.
  • Neutralizačná kazeta (RIC.SLM.174) sa mení v závislosti kyslosti a množstva kondenzátu.
  • Zabránenie korózii odpadových potrubí vplyvom kyslého kondenzátu.

Ideal Block SolarIDEALBLOCK SOLAR

Tesniaci tmel až do +200 °C! Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zaťažením. Odolný proti korózii, vibráciám, plynom, vode a rôznym chemickým produktom.

  • Použitie: montáže radiátorov, telesá čerpadiel, teplovodné solárne ponely, čerpadlá a ventily.
  • Prevádzková teplota: -50°C + 200°C.
  • Anaeróbna metakrylátová živica.

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb