Preplachovacia akadémia

logo PA

Spoločnosť MAROX s.r.o. Vás srdečne pozýva na odborné školenie

PREPLACHOVACIA AKADÉMIA
Čistenie a ochrana vykurovacích systémov

 Aktuálny termín:
19.09.2024
Miesto školenia: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany

Účastnícky poplatok na preplachovacej akadémii je 25€/osoba bez DPH. Každý účastník akadémie získa OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ.

Počet účastníkov je limitovaný kapacitou školiacej miestnosti.

Pripravené je pre Vás aj malé občerstvenie v príjemnom prostredí našej spoločnosti.

Tematický obsah školenia:

 • Voda, parametre vody a jej pôsobenie na jednotlivé druhy materiálov.
 • Kontaminácia v systéme a jej dôsledky.
 • Chémia pre čistenie systémov + normy.
 • Preplachovanie a jeho účinok (praktická demonštrácia).
 • Úprava vody v systéme, inhibítory, testovanie a rozbor parametrov vody.
 • Poradenstvo pre podporu predaja u koncového zákazníka.

Prihlásenie na školenie: e-mailom na info@marox.sk

Do prihlasovacieho e-mailu prosíme uveďte nasledovné:

 • Meno, priezvisko, titul
 • Spoločnosť
 • Fakturačné údaje
 • Počet nahlasovaných osôb
 • Telefonický kontakt, e-mail

V krátkom čase Vás budeme kontaktovať, aby sme Vám potvrdili termín školenia a zaslali na Vašu e-mailovú adresu faktúru na úhradu.

V prípade, že faktúra nebude uhradená pred začiatkom školenia, záujemca sa nebude môcť školenia zúčastniť.

V prípade zrušenia školenia zo strany organizátora Vám bude suma uhradenej faktúry vrátená.

V prípade zrušenia účasti na školení zo strany záujemcu o školenie, Vám suma uhradenej faktúry nebude vrátená.

Vyplnením prihlášky účastník súhlasí so spracovaním Osobných údajov pre účel Informačnej povinnosti (GDPR) a Prehlásenia k GDPR uvedenej na stránke http://marox.sk/sk/informacna-povinnost-gdpr

Účastník školenia nemôže počas školenia vyhotovovať audio-vizuálny záznam. Obsah školenia je chránený v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, ku ktorému majetkové práva vykonáva Poskytovateľ.

 

ppa video

001
a01
a02
a03
a04
a05
a06
a07

Ďalší mílnik spoločnosti Marox...
V spolupráci s BDR Thermea CZ sme začiatkom septembra uskutočnili preplachovaciu akadémiu s jedinečnou účasťou.
Ďalšie školenia budú naplánované až po uvoľnení Covid opatrení.

03A1834C-DFFA-4945-9BEB-10E8474EDEAA 1 105 c
0A6DF19D-A1E2-4949-9C43-3D8AB5401800 1 105 c
1BE7452B-5B06-48B3-8557-E39F6AA65A15 1 105 c
B4FE4D69-E0EA-4FBE-A4CE-AD33C3A537BB 1 105 c
B51E8956-AA10-45CB-904A-B253CF2ADAC1 1 105 c
BADA0B54-E0DE-480B-8494-D3E758B95EE8 1 105 c
CC4BEC39-443E-4721-B184-3258ECEB82A8 1 105 c

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb