Enzymatické přípravky (enzymy)

Enzymatické prostředky od firmy TEKON CZ jsou určeny na rozklad organických látek v odpadových vodách například v žumpách, septiku, v čistírně odpadových vod, kanalizacích a různých nádržích.

zumpex02ŽUMPEX

Použitie: žumpy, septiky, žumpy, čistiarne odpadových vôd, suché WC.

Pre žumpy, septiky, žumpy, čistiarne odpadových vôd aj suché WC. Intenzívne odstraňuje zápach a rozpúšťa tvrdé usadeniny i mnohoročné usadeniny zo stien potrubia, ktorým preteká. Ďalej rozkladá kal a výrazne tak predlžuje intervaly odvozu fekálií. Jedná sa o vysoko koncentrovanú zmes vybraných druhov enzýmov, ktorá urýchľuje rozklad organického odpadu z domácností aj priemyslu. Najvhodnejším spôsobom aplikácie je vytipovať zodpovedajúce zaťažované vpuste tak, aby došlo aj k vyčisteniu zanesených častí potrubia.
Šetrí životné prostredie likvidáciou odpadov prírodnou cestou, podporuje prirodzený proces rozpadu. Nie je toxický pre človeka, zvieratá ani rastliny.

 

start zumpexŠTART ŽUMPEX

Extra silný koncentrát

Je určený na rýchle odstránenie havarijných situácií rýchlym naštartovaním rozkladu a skvapalňovania organických usadenín v žumpách, septikoch, jímkach a ČOV.

 

 

 

 

covexČOVex

Aktivačný prípravok pre čistiarne odpadových vôd obsahujúce vysoko koncentrovanú zmes enzýmov.

  • Zlepšuje a aktivuje činnosť ČOV
  • Znižuje zápach odpadových vôd
  • Zlepšuje parametre odpadových vôd
  • Uvoľňuje nepriechodné potrubia

 

 

 

trepsan2TREPSAN

Jedná sa o koncentrovanú, biologicky aktívnu zmes vybraných druhov enzýmov s vysokou štiepiacou aktivitou pre rozklad organických látok v odpadových vodách. (tuky, bielkoviny, škroby, sacharidy, celulóza, fekálie a pod.) Všetky komponenty použité pri výrobe sú ekologické a schválené v rámci EÚ.

  • výrazne znižuje zápach odpadových vôd aj celých systémov
  • zlepšuje kalové hospodárstvo - podporuje separáciu kalu
  • rozpúšťa a uvoľňuje tukové a ďalšie nánosy v odpadových systémoch a bránia tvorbe usadenín, čo predstavuje podstatné obmedzenie havarijných situácií i mechanického čistenia systémov
  • obmedzením usadenín v odpadových systémoch eliminuje výskyt hlodavcov
  • niekoľkonásobne predlžuje dobu vývozu žumpy či septiku
  • jednoduchá aplikácia tekutého prípravku a vysoká účinnosť už pri minimálnej spotrebe

 
TREPSAN KLASIK - Vhodný pre všetky menšie typy potravinárskych prevádzok, hotely, školy, nemocnice, ale aj rodinné domy.
 
TREPSAN FORTE - Vyvinutý pre vysoko zaťažované prevádzky.
 
TREPSAN FORTE - Vyrábaný individuálne podľa špecifických problémov a požiadaviek pre biologické ČOV a potravinárske prevádzky.
 
Balenie: 1l, 3l, 5l, 10l, 17l

Naši dodavatelé

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra logo partneri kester mgc arctic hayes arctic hayes arctic hayes

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb