Demineralizace vody pro elektrotechniku

Basic mobil plus

basic mobil plus

Kompaktná prenosná jednotka na demineralizáciu vody, ideálna pre prvotné plnenie systémov, ale aj na zabudovanie do systému, zariadenie má integrovaný počítač pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku, na jedno naplnenie dokáže upraviť až 1200 l pri 20 ° dH.Profesionálna plniteľná mobilná jednotka na výrobu domineralizované vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia. Digitálny merač vody na vstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie a plnenie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Mobilná nerezová jednotka na ľahkú manipuláciu. Je ideálna pre veľké systémy - možnosť zapojenia by-pass technológiu. Meranie výstupných parametrov vody. Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste.

Špecifikácia:
Kap. náplne 12,5 l:
cca 24 000 litrov pri 1 ° dH
cca 2400 litrov pri 10 ° dH
Max. prietok: 1 000 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
Max. teplota: 60 ° C
Max. plniací tlak: 6 bar
Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
Rozmery, 1022mm x 170 mm
2 x merací počítač (vstup + výstup)
Hmotnosť 22 kg


Profi mobil plus

profi mobil plus

Prenosné zariadenie na demineralizáciu vody, ideálne pre prvotné plnenie systémov, ale i na zabudovanie do systému, zariadenie má integrovaný počítač pre kontrolu vyčerpania živice a sledovánie prietoku, na jedno naplnenie dokáže upraviť až 2400 l pri 20 ° dH.
Profesionálna plniteľná mobilná jednotka na výrobu domineralizované vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia. Digitálny merač vody na vstupe a výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti)
Vhodná pre doplňovanie a plnenie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe.Mobilná nerezová jednotka na ľahkú manipuláciu. Je ideálna pre veľké systémy - možnosť zapojenia by-pass technológiu.
Meranie vstupno - výstupných parametrov vody. Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste.

Špecifikácia:
Kap. náplne 25 l:
cca 2 400 litrov pri 20 ° dH
cca 4 800 litrov pri 10 ° dH
Max. prietok : 1 500 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
Max. teplota: 60 ° C
Max. plniaci tlak: 6 bar
2 x merací počítač (vstup + výstup)
Váha 25 kg
Pripojovací závit: DN 20 3/4 "


TD-2

td6

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu v (μS/cm). Zabudovaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody.
Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti).
Vhodná pre doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Kontajner vyrobený z plastu vystuženého vláknami. Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste. Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody.
Voliteľne so spätnou klapkou BA.

Špecifikácia:
kap. náplne 2,7 l:
cca 4500 litrov pri 1 ° dH
cca 450 litrov pri 10 ° dH
Max. Prietok: 300 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
Max. Teplota: 60 ° C
Max. Plniace tlak: 6 bar
Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
Merací počítač – TDS/ μS/cm, prietok, strážca hodnoty μS/cm, celkový prietok,
Dĺžka: 390 mm, výška: 360 mm
Hmotnosť: 4,0 kg


demineralizacny pocitac

Demineralizačný počítač

Počítač pre sledovanie parametrov demineralizovanej vody. Merací počítač je napájaný z batérie. Meria prietok l / min., Celkový prietok v litroch a obsah rozpustených minerálnych látok, v/ μS/cm alebo ppm.

Monitorovanie hodnoty vodivosti v/ μS/cm alebo ppm - upozorní pri prekročení limitu. Limit a prietok možno vynulovať.

 

 

 

 


EINWEG 300

nf300

Jednorazová patróna na demineralizáciu vody, zmena farby indikuje vyčerpanie patróny, ľahké pripojenie, 100% demineralizácia, upraví až 300 l vody na 0 ° dH.

Jednorazová demineralizačná patróna na úpravu vody. Zmena farby (modrá na sivú ) indikuje vyčerpanie patróny. Možnosť inštalácie digitálneho merača vody na výstupe patróny (prietok, výstupná vodivost, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie uzatvorených vykurovacích systémov, plnenie žehličiek, umývanie okien, fotovoltaických solárnych systémov, batérii, všade tam kde je potreba upravovať vodu od vodného kameňa

Špecifikácia:
Kap. náplne : 300 litrov pri 11 ° dH na 0 ° dH
Prietok : 1,2 lit. / min
Max. teplota: 60 ° C
Max. plniaci tlak: 6 bar
Pripojovací závit: DN 15mm - 1/2 "
Dĺžka: 450 mm,
Hmotnosť: 1,5 kg

 


TD-6

td6

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu domineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS).
Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledovaní výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených topných a chladicích okruhů na ionexovém základě.
Kontejner vyrobený z plastu vyztuženého vlákny. Odnímatelná hlava pro snadnou výměnu náplňe na místě. Vestavěný by-pass na mixování surové vstupní vody.
Volitelně se zpětnou klapkou BA.

Specifikace:
Kap. náplne 6,5 l :
cca 10.000 litrů při 1 ° dH .
cca 1000 litrů při 10 ° dH
• max. průtok: 400 lit. / h při vstupním tlaku 3-4 bar
• max. teplota: 60 ° C
• max. plníci tlak: 6 bar
• Připojovací závit: DN 20 3/4 "
• Měřící počítač – TDS / μS/cm, průtok, hlidací
hodnota μS/cm, celkový průtok,
• dĺžka: 490 mm, výška:460 mm
• Hmotnost: 5,0 kg


dj9

DJ-9

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetněměřicího a monitorovacíhozařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS).
Digitálníměřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti)
Vhodná pro doplňování uzavřených topných a chladících okruhů na ionexovém základě. Odjímatelná hlava pro snadnou výměnu náplně na místě.
Vestavěný by-pass na mixování surové vstupní vody.

Specifikace:
• Plnící kapacita 8 l : cca 1 500litrů při 10 ° dH
• Max. průtok: 400 lit. / h přivstupním tlaku 3-4 bar
• Max. teplota: 60 ° C
• Max. plnící tlak: 6 bar
• Připojovací závit: DN 20 3/4 "
• Měřící počítač – TDS / μS/cm, průtok, hlídací hodnota μS/cm, celkový průtok,
• Délka: 490 mm, výška: 490 mm
• Kód : MRX020

Naši dodavatelé

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra logo partneri kester