BS 7593:2019 - co potřebujete vědět…

Nová norma BS 7593:2019, uveřejněná v květnu 2019, poskytuje jasné pokyny týkající se přípravy, uvedení do provozu a údržby systémů ústředního topení a chlazení vodou pro domácnosti.

V tomto článku se Francine Wickham, ředitelka globálního marketingu společnosti Fernox, zabývá revidovaným kodexem postupů a zkoumá nejnovější dostupné produktové inovace s cílem usnadnit montážním a servisním pracovníkům dodržování předpisů. Odvětví chemické úpravy vody již dlouhá léta prosazuje celoživotní ochranu systémů ústředního topení tak, aby se zlepšila energetická účinnost, minimalizovalo plýtvání palivem a zajistila životnost systémů – a jako přední člen výboru pro úpravu vody asociace BEAMA, společnost Fernox sehrála aktivní roli při vývoji nejnovější novelizace britské normy BS 7593:2019, jejímž cílem je vyjasnění a propagace osvědčených postupů během životnosti systémů.
Společnost Fernox podporuje novou legislativu prostřednictvím svého programu pro výzkum a vývoj, jelikož společnost si uvědomuje klíčovou roli, kterou inovace a aplikace výrobků musí sehrát při propagaci rozsáhlého přijetí nových postupů a procesů – kde jsou rozhodující jednoduchost použití a spolehlivý výkon výrobku.
Nejnovější kodex postupů zahrnuje pět klíčových oblastí – čistit, hlídat, chránit, udržovat a testovat – nejen pro zajištění souladu, ale rovněž pro zajištění toho, aby systémy fungovaly na své optimální úrovni.

1. Čistit
Než se stávající systém ústředního topení ošetří chemickou úpravou vody nebo se nainstaluje filtr, je důležité, aby se systém vyčistil a odstranily všechny existující nečistoty nebo nánosy odpadu. Pro dosažení nejlepších výsledků by montážní a servisní pracovníci měli používat odzkoušený postup čištění, jako např. proplachování, vysokotlaké čištění vodovodního potrubí a gravitační čištění.
Rovněž je důležité, aby systémy byly vyčištěny ještě před instalací kotle nebo po izolování nového kotle od zbytku systému. Tím se zabrání tomu, aby se jakékoli existující nečistoty nebo zbytky v systému dostaly do kotle a usadily se tam, čímž by způsobily trvalé poškození.

2. Hlídat
Po vyčištění systému ústředního topení je důležité zajistit, aby se nečistoty a zbytky opětovně nevytvářely. Kodex nové normy BS 7593:2019 uvádí, že za tímto účelem by se měl trvale nainstalovat in-line filtr, aby se zajistila trvalá ochrana a zachovala účinnost systému.
Je důležité, aby zvolený filtr dokázal účinně zachytit a zablokovat jak magnetický, tak i nemagnetický odpad, aby se tak systém udržoval co nejčistší. Filtry vyráběné předními odborníky na úpravu vody, které využívají výkonný neodymový magnet a další technologie, jako např. teplovodní oddělování částic (HPS), jsou lépe schopny toho dosáhnout – a dokáží proto přinést optimální výsledky.
Pro dosažení jednoduché instalace je důležité zvážit, zda je možné filtr nainstalovat v různých směrech, jako např. horizontální, vertikální nebo s možností instalace až do 45°, aby se vešel do malých uzavřených prostorů, jako např. nabídka filtrů Fernox TF1.

3. Chránit
V zájmu ochrany systému ústředního vytápění před korozí, vodním kamenem, mikrobiálním znečištěním v případě nízkoteplotních topných systémů by měly montážní a servisní pracovníci ošetřit systém správným množstvím chemických výrobků na úpravu vody. Toto by mělo zahrnovat ochranné látky na ochranu před škodlivými nečistotami a vytvořením nánosů odpadu. Nejlepší je vybrat si výrobky od renomovaného výrobce, aby se zaručilo, že chemikálie budou dlouhodobě účinně chránit systém.
Rovněž je důležité, aby se použila správná dávka – např. řada „F“ chemikálií společnosti Fernox byla nedávno přepracována tak, aby obsahovala více účinných složek, a proto nyní dokáže ošetřit systémy s objemem až do 130 litrů, 16 radiátorů nebo podlahové systémy do 250 m2. Tím se výrazně sníží pravděpodobnost nedostatečného dávkování, pro pokrytí 97 % domácností ve Spojeném království.
Pro nízkoteplotní nebo podlahové topné okruhy, které jsou ohroženy bakteriální kontaminací nebo plísněmi, jsou dostupné speciální biocidy. Biocid F7 společnosti Fernox například chrání před tvorbou bakteriálních slizů, řas a biofilmů, které mohou způsobit zablokování, neefektivnost a v konečném důsledku poruchy.
Filtry systému mohou přímo chránit kotel, aby se zajistilo, že jakýkoliv cirkulační odpad, který se v systému nachází, se nedostane až ke zranitelným komponentům, jako jsou čerpadla nebo výměníky tepla.
V oblastech s tvrdou vodou s ppm 200 a více by se mělo namontovat zařízení pro snížení tvorby vodního kamene, aby se tak zmírnily jeho účinky. Elektrolytické reduktory vodního kamene poskytují ochranu celého domu, jestliže magnetické reduktory vodního kamene jsou navrženy pro montáž vedle kotle na ochranu jednoho zařízení.

4. Udržovat
Norma BS 7593:2019 uvádí, že údržba in-line filtrů je povinnou součástí procesu opětovného uvedení do provozu, ideální jako součást každoročního servisu kotle a v souladu s pokyny výrobce – k odstranění všech nečistot a odpadu, které byly zachyceny. Tím se zajistí, že filtr bude i nadále fungovat při plné účinnosti a bude odstraňovat nečistoty ze systému.
Filtry společnosti Fernox TF1 Sigma a TF1 Omega jsou vynikajícími příklady inovativních filtrů bez krytu, které umožňují rychlou a bezproblémovou údržbu a čištění. Díky tomuto jedinečnému designu utěsněného filtru, opláštění magnetu a vypouštěcímu ventilu není nutné během procesu čištění filtr rozebrat – což také znamená, že nejsou zapotřebí žádné dodatečné náhradní díly, jako například náhradní O-kroužky. Čas strávený čištěním systému na místě se tím zkrátí a neexistují ani žádné průběžné náklady na údržbu. Tyto utěsněné filtry bez krytu lze jednoduše vyčistit vypnutím systému otevřením vypouštěcího ventilu a odstraněním magnetu z krytu – špína tak vyteče ven, čímž se filtr vyčistí, aniž by montážní nebo servisní pracovník musel chytat nebo čistit špinavý magnet.

5. Testovat
K zajištění úplné ochrany systému by se měly hladiny inhibitorů kontrolovat během jejich celého životního cyklu. Toho lze dosáhnout úplnou laboratorní analýzou vody systému. K dispozici jsou jednoduché testovací soupravy – ty vyžadují odebrání vzorku vody a její odeslání do laboratoře k testování. Výsledky jsou snadno dostupné prostřednictvím aplikací jako Fernox Water Quality Test App (Aplikace testování kvality vody), která poskytuje všechny výsledky testů v jasném a snadno přístupném formátu s pravidelnými aktualizacemi stavu.
Ke splnění požadavků normy BS 7593:2019 je nezbytné, aby montážní a servisní pracovníci využívali specializovaných výrobců, kteří demonstrují porozumění problémů spojených s prací na místě a kteří disponují rozsáhlým portfoliem výrobků, které nabízí řešení pro každou aplikaci – a zajišťuje soulad při každém projektu.

Zdroj: https://fernox.com/2019/06/21/how-to-ensure-compliance-with-bs-75932019/

 

Naši dodavatelé

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra