Preplachovanie ako dôležitý proces čistenia a súčasť ochrany vykurovacích systémov

clanok 202103Udržiavanie systému ústredného kúrenia očisteného od kalu, vodného kameňa a rôznych zvyškov je kľúčom k zachovaniu zdravého a účinného vykurovacieho systému. Vedúci oddelenia chémie v spoločnosti FERNOX pán Richard Crisp, sa v nasledujúcom článku zameriava na preplachovanie a vysvetľuje, prečo je nevyhnutné a veľmi dôležité a tiež ako udržiavať systémy dlhodobo čisté.

Prečo je čistenie systému ústredného kúrenia dôležité?

Pri kontakte vody s rôznymi typmi kovov v systéme ústredného kúrenia môže dochádzať ku korózii. Ak sa vykurovací systém náležite neošetrí, usadí sa na ňom vodný kameň, kal a iné korózne zvyšky. Po vytvorení takýchto zvyškov môžu tieto čiastočky cirkulovať a ukladať sa v potrubí a zraniteľných súčastiach systému, čo následne spôsobí jeho upchatie, ktoré núti systém pracovať vo väčšom výkone. Tento jav potom vedie k vyšším poplatkom za palivo pre koncového zákazníka. Postupom času môže dokonca spôsobiť poruchu celého systému.

Pokračovat ve čtení

UDRŽUJTE SYSTÉMY ČISTÉ S PRODUKTY FERNOX

Přední výrobce produktů pro úpravu a ochranu vody v systému ústředního vytápění, společnost Fernox, udělala několik změn v čističi systémů - navrhnutém tak, aby byl účinný při odstranění usazenin vodního kamene. Tento výkonný, účinně působící čistící prostředek s obsahem organických kyselin, označovaný jako odstraňovač vodního kamene a čistič DS40, je nyní k dispozici s 500 ml tekutým systémovým neutralizátorem pro jednodušší a bezpečnější dávkování.

01

Odstraňovač vodního kamene a čistič DS40 pracuje na rychlém odstranění vodního kamene, černého kalu a jiných nečistot ze systémů ústředního topení. Je ideální na použití při proplachování, doporučeném způsobu čištění podle normy BS ​​7593: 2019, a může se též použít na samostatné odvápnění výměníků tepla anebo komponent kotle.

Pokračovat ve čtení

Testování systémů: Nejběžnější problémy

Richard Crisp, vedoucí Oddělení chemie ve společnosti Fernox, zkoumá některé z nejběžnějších problémů identifikovaných při laboratorních zkouškách a vysvětluje, jak je napravit.

Minulý rok byly v normě BS 7593:2019 provedeny významné změny – jednou z nich byl požadavek opakovaného dávkování chemického inhibitoru nebo provedení laboratorního testu vody z ústředního topení v intervalu každých pět let.

Proces laboratorního testování je jednoduchý. K dispozici jsou šikovné soupravy, které umožňují instalatérům odebrat vzorek systémové vody, který je pak možné poslat do laboratoře k testování. Výsledek, vyhovující nebo nevyhovující, je oznámen většinou do 24 až 48 hodin od přijetí vzorku. Přední výrobci také poskytují úplnou diagnostickou zprávu, v níž uvedou všechny zjištěné problémy a doporučení k nápravným opatřením.

Pokud je vzorek nevyhovující, což znamená pravděpodobné problémy se systémem ústředního topení – instalatéři by tedy měli jednat rychle, aby v systému nedošlo k dalším škodám. Během laboratorních testů se pravidelně zjistí řada běžných problémů. Takové problémy by instalatéři měli být připraveni řešit.

Pokračovat ve čtení

BS 7593:2019 - co potřebujete vědět…

Nová norma BS 7593:2019, uveřejněná v květnu 2019, poskytuje jasné pokyny týkající se přípravy, uvedení do provozu a údržby systémů ústředního topení a chlazení vodou pro domácnosti.

V tomto článku se Francine Wickham, ředitelka globálního marketingu společnosti Fernox, zabývá revidovaným kodexem postupů a zkoumá nejnovější dostupné produktové inovace s cílem usnadnit montážním a servisním pracovníkům dodržování předpisů. Odvětví chemické úpravy vody již dlouhá léta prosazuje celoživotní ochranu systémů ústředního topení tak, aby se zlepšila energetická účinnost, minimalizovalo plýtvání palivem a zajistila životnost systémů – a jako přední člen výboru pro úpravu vody asociace BEAMA, společnost Fernox sehrála aktivní roli při vývoji nejnovější novelizace britské normy BS 7593:2019, jejímž cílem je vyjasnění a propagace osvědčených postupů během životnosti systémů.
Společnost Fernox podporuje novou legislativu prostřednictvím svého programu pro výzkum a vývoj, jelikož společnost si uvědomuje klíčovou roli, kterou inovace a aplikace výrobků musí sehrát při propagaci rozsáhlého přijetí nových postupů a procesů – kde jsou rozhodující jednoduchost použití a spolehlivý výkon výrobku.
Nejnovější kodex postupů zahrnuje pět klíčových oblastí – čistit, hlídat, chránit, udržovat a testovat – nejen pro zajištění souladu, ale rovněž pro zajištění toho, aby systémy fungovaly na své optimální úrovni.

Pokračovat ve čtení

Naši dodavatelé

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra logo partneri kester mgc arctic hayes arctic hayes