Inhibitory a nemrznoucí kapaliny

Inhibitory koroze, jinak známé jako ochranné prostředky proti korozi nebo inhibitory ústředního topení, chrání systémy ústředního topení proti tvorbě kalu a usazenin vodního kamene. Škodlivé účinky korozních zbytků mohou způsobit hluk kotle, zablokování oběhového čerpadla, ucpání potrubí, poruchu kotle, nesprávné fungování tepelného čerpadla i negativně ovlivnit celkovou účinnost systému a životnost kotle.


Velmi důležitým prvkem inhibitorů je také pH buffer, který upravuje nežádoucího pH.

Pohled na to, jak funguje inhibitor Fernox Protector F1:

Fernox Protector F1 video CZ

 

 

Protector F1Fernox Protector F1 1

 • Chrání před korozí a vodním kamenem.
 • Obsahuje funkci pH buffer - stabilizace pH vody v topném systému na optimální hodnotu mezi 6,5 a 8,5 pH což brání vzniku koroze a vodního kamene.
 • Snižuje potřebu častého odvzdušňování radiátorů.
 • Prodlužuje životnost systémů.
 • Zabraňuje zadírání čerpadel.
 • Šetří na účtech.
 • Snižuje náklady na údržbu.
 • Udržuje výkonnost systémů.
 • Zabraňuje vytváření chladných míst na radiátoroch.
 • Není toxický a neškodí ŽP.
 

Protector F1 ExpresProtector F1 Expres

Rychlé, pohodlně a snadno použitelné - lze aplikovat do systému za 30 sekund.
 • 100% -ně recyklovatelná láhev.
 • Obsahuje funkci pH buffer - stabilizace pH vody v topném systému na optimální hodnotu mezi 6,5 a 8,5 pH což brání vzniku koroze a vodního kamene.

 • Ochranný přípravek pro domácí systémy ústředního topení vyrobené ze smíšených kovů.
 • Chrání před korozí a vodním kamenem.
 • Snižuje hlučnost kotle.
 • Snižuje potřebu častého odvzdušňování radiátorů.
 • Prodlužuje životnost systémů.
 • Zabraňuje zadírání čerpadel.
 • Šetří na účtech.
 • Snižuje náklady na údržbu.
 • Udržuje výkonnost systémů.
 • Zabraňuje vytváření chladných míst na radiátorech.
 • Není toxický a neškodí ŽP.

HVAC Protector F1HVAC Protector F1

 • Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov.
 • Chráni pred koróziou a vodným kameňom.
 • Obsahuje funkci pH buffer - stabilizace pH vody v topném systému na optimální hodnotu mezi 6,5 a 8,5 pH což brání vzniku koroze a vodního kamene.

 • Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov.
 • Predlžuje životnosť systémov.
 • Zabraňuje zadieraniu čerpadiel.
 • Šetrí na účtoch.
 • Znižuje náklady na údržbu.
 • Udržiava výkonnosť systémov.
 • Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch.
 • Nie je toxický a neškodí ŽP.
   

 

FC1 InhibitorFernox FC1 inhibitor 1

 • Inhibitor pro centrální vytápění
 • Pro kombinované kovové komerční a HVAC topné a chladící systémy.
 • Zabraňuje korozi železa, litiny, mědi, mosazi a hliníku.
 • Zabraňuje tvorbě vodního kamene.
 • Zachovává výkonnost systému a prodlužuje životnost.
 • Je kompatibilní se všemi dalšími komerčními chemickými prostředky Fernox.
 • Je netoxický, bez dusitanů, dusičnanů, fosforečnanů a kyseliny borité.
 • Prodlužuje životnost topného systému.
 
 
 
 
 
 

 

FC1 Filter Fluid  Fernox FC1 FF

 • Ústřední topení prostředku pro smíšené kovové užitkové a HVAC topné a chladící systémy.
 • Zabraňuje korozi oceli, litiny, mědi, mosazi a hliníku.
 • Zabraňuje usazování nečistot.
 • Udržuje účinnost systému a prodlužuje životnost systému.
 • Kompatibilní se všemi ostatními Fernox komerčních chemikálií.
 • Netoxický, dusitanů, dusičnanů, fosforečnanů a kyseliny borité.
 
 
 
 
 
 
 

Filter Fluid F1Fernox FF1

 • S magnetickým filtrem na ochranu systémů proti korozi.
 • F1 Protector s dispergátorem k usnadnění bezpečného sběru magnetitu do magnetického filtru.
 • Prodlužuje životnost kotlů, čerpadel a výměníků tepla.
 • Určený na permanentní ponechání v systéme.
 • Zabraňuje tvorbě vodního kamene a korozi.
 • Nejlepší, inovační formulace ve své třídě.

 

 

 

 

 

AF10 BiocideFernox Biocide AF10

 

 • Biocid na prevenci bakteriální kontaminace vdomácich systémech ústředního topení a v chladicích systémech.
 • Zabraňuje opětovnému výskytu huminových usazenin vprívodných aexpanzných nádržích.
 • Kompatibilní se všemi ochrannými přípravky Fernox Protector F1.
 • Rychlý aefektívny účinek.
 • Jednoduchá aplikace.
 

 

 

Alphi-11Fernox Alphi11 5L

 • Zabraňuje korozivnímu působení vody na ocel, litinu, měď, mosaz a hliník.
 • Kombinace nemrznoucího a ochranného prípravku.
 • Zabraňuje tvorbě vodního kamene.
 • Kompatibilní ze všemi kovy a materiály běžně používanými v topných systémech.
 • Uchovává účinnost a tým prodlužuje životnost systému.
 • Nejedovatý a příznivý pro životní prostředí.

 


 

 

HP-15Fernox HP15

 • Vhodný pro použití do tepelných čerpadel země-vzduch, i vzduch-voda a systémi podlahového topení.
 • Ochrana proti mrazu do -15 ° C.
 • Poskytuje ochranu proti korozi, usazování vodního kamene a znečištění bakteriálního původu.
 • Stabilní hodnota pH.
 • Kompatibilní se všemi materiály běžně se vyskytujícími v tepelných čerpadlech.
 • Netoxické

   

 

 

HP-15C

Fernox HP 15C

 • Kapalný koncentrát pro přenos tepla pro tepelná čerpadla vzduch-voda, zme-voda.
 • Ochrana proti mrazu od -14 ° C do -34 ° C
 • Poskytuje ochranu proti korozi, usazování vodního kamene a znečištění bakteriálního původu.
 • Kompatibilní se všemi materiály běžně se vyskytujícími v tepelných čerpadlech a v systémech podlahového topení.
 • Stabilní hodnota pH.
 • Netoxické

 

 

 

 

 

Solar S1Fernox Solar S1

 • Pro sluneční kolektory mrazuvzdorná kapalina inhibitorem pro vysoké teploty.
 • Poskytuje ochranu před mrazem do -28 ° C.
 • Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot.
 • Kompatibilní se všemi modely solárních panelů.

 

 

 

 

 

Kamco Systemsafe DM orezanie

Systemsafe-DM

 • Vhodné pro multi-kovové systémy.
 • Zabraňuje tvorbě vodního kamene, kalu a Mikrobakteriální kontaminaci.
 • Zabraňuje vnitřní důlkové a galvanické korozi.
 • Chrání a prodlužuje životnost topného systému.
 • Dávkování je 1% z objemu systému.

 

 

 

Systemsafe-ICKamco Systemsafe IC

 • Zabraňuje tvorbě kalů a vodního kamene.
 • Zabraňuje vnitřní důlkové a galvanické korozi.
 • Zabraňuje mikrobiologické kontaminaci.
 • Chrání ocel, litinu, měď, mosaz a bronz.
 • Chrání a prodlužuje životnost topného systému.

 

 

 

 

Procold FactoryProcold Factory

 • Nižší čerpací odpor.
 • Vyšší výkon.
 • Dobré fyzikální a chemické vlastnosti.
 • 5-letá záruka.
 • Ekonomické řešení.

 

 

 

 

 

Procold Factory ECOProcold Factory ECO 2

 • Detekce netěsností.
 • Nepředstavuje nebezpečí pro život ani životní prostředí.
 • 5-letá záruka.
 • Schváleno Polským národním institutem veřejného zdravotnictví / Národní institut hygieny (PZH).

Naši dodavatelé

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra logo partneri kester mgc arctic hayes arctic hayes