Obowiązek informacyjny (RODO)

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE nr 2016/679 z 27. kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO“).

Operatorem systemu informatycznego jest MAROX, s.r.o. Klincová 37, 82108 Bratislava, REGON: 46367853, telefon: 0948 040 640, e-mail: maria.kovacova@marox.sk (operator).

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

Mgr. Jozef Krivaček, ELEKTRODATA, s.r.o. gdpr@elektrodata.sk

Cel przetwarzania danych osobowych:

organizacja szkolenia   (produktowe, BHP, PPOŻ)

Prawna podstawa przetwarzaia danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. b)  c) RODO

Uprawniony interes: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązku ustawowego operatora

Kategoria odbiorców: szkoleniowiec, organy administracji publicznej (inspektorat pracy, ministerstwo pracy)

Transmisja danych: nie odbywa się transmisja danych.

Okres przechowywania:

Dane osobowe będą archiwizowane przez okres przetwarzania ewentualnie przez okres określony na mocy prawa, ale nie dłużej niż 5 lat.

Podczas przetwarzania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wraz z profilowaniem wskazanego w art. 22 ust. 1 do 4 RODO.

Pouczenie odnośnie praw osoby zainteresowanej:

Osoba zainteresowana ma prawo na podstawie pisemnego wniosku od operatora:

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • domagać się zmiany, skasowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • zaskarżyć przetwarzanie danych osobowych;
 • przenosić dane osobowe;
 • w dowolonym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niniejszą podstawę prawną,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu ds. ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej.

Wskazane prawa osoby zainteresowane opisano bardziej szczegółowo w artykułach 15 do 21 RODO.

RODO - Oświadczenie dotyczące RODO:

 1. Jakie dane osobowe dotyczące Pana/Pani przetwarzamy?
  Publikujemy fotografie i/lub wideo, na których uchwycone są Pana/Pani dane biometryczne, ewentualnie twarz lub cała postać, bądź Pana/Pani zachowanie.
 2. Gdzie publikujemy Pana/Pani dane osobowe?
  Fotografie i wideo, na których widnieją Pana/Pani dane biometryczne publikujemy na:
  oficjalnej stronie internetowej operatora 
  • sieci Instagram
  • sieci Facebook
  • sieci Vimeo 
  • sieci YouTube
  • w mass mediach
 3. W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?
  Fotografie i wideo publikujemy wyłącznie w naszych osobistych celach marketingowych (osobista prezentacja) w rozumieniu ustępu 47 preambuły Rozporządzenia Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub publikowanie fotografii i filmów wideo, na których Pan/Pani widnieje. Jeśli jednak chodzi o publikowanie fotografii lub filmów wideo, które są dziełem artystycznym, Pana/Pani zgoda nie jest wymagana, na podstawie § 78 ustęp 1 ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  Fotografie i filmy wideo, które nie są dziełem artystycznym są publikowane na oficjalnie stronie internetowej oraz sieciach operatora aż do odwołania Pana/Pani zgody.
 1. Jakie są Pana/Pani prawa w związku z danymi osobowymi?
  Pan/Pani, jako osoba zainteresowana, ma prawo na odwołanie swojej zgody na publikację fotografii i filmów wideo, na których Pan/Pani widnieją. W takim przypadku prosimy o kontakt pod numerem telefonu +421 948 040 640 lub +421 949 422 843, ewentualnie pod adresem kovacova@marox.sk. Fotografie i/lub wideo, na których Pan/Pani widnieje zostaną następnie zostaną usunięte.

Może również Pan/Pani skorzystać z dalszych swoim praw na podstawie:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych
 • ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw
 1. Kto przetwarza dane osobowe?
  Pana/Pani dane osobowe przetwarza MAROX, s.r.o. (Klincová 37, 821 08 Bratysława, Republika Słowacka REGON: 46367853 NIP: 2023363331)

Nasi dostawcy

kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra mgc arctic hayes arctic hayes arctic hayes

Nasze pozostałe strony internetowe:
 
www.kamco-products.sk
www.zumpex-enzymy.sk

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb