BS 7593:2019 - co potrzebujesz wiedzieć…

Nowa norma BS 7593:2019 opublikowana w maju 2019 zapewnia jasne instrukcje dotyczące przygotowania, uruchomienia i konserwowania układów centralnego ogrzewania i chłodzenia wodą do gospodarstw domowych.

W tym artykule FrancineWickham, dyrektor marketingu globalnego spółki Fernox, zajmuje się rewidowanym kodeksem procedur oraz bada najnowsze dostępne innowacje produktów w celu ułatwienia pracownikom montażowym i serwisowym przestrzegania przepisów. Branża chemicznego uzdatniania wody już długie lata wdraża całożyciową ochronę układów centralnego ogrzewania tak, aby poprawić energetyczną wydajność, zminimalizować straty paliwa oraz zapewnić żywotność systemów - i jako czołowy organ komitetu ds. uzdatniania wody towarzystwa BEAMA, spółka Fernox odegrała aktywną rolę przy opracowaniu najnowszej nowelizacji brytyjskiej normy BS 7593:2019, które celem jest wyjaśnienie i propagowanie jak najlepszych procedur podczas żywotności układów.
Spółka Fernox wspiera nowe ustawodawstwo za pośrednictwem swojego programu badań i rozwoju, ponieważ spółka uświadamia sobie kluczową rolę, jaką innowacja i aplikacja produktów muszą odgrywać przy promocji rozległego wdrożenia nowych procedur i procesów - gdzie decydujące są prostota wykorzystania i niezawodne wykonanie produktu są decydujące.
Najnowszy kodeks procedur obejmuje pięć kluczowych czynności - czyszczenia, pilnowania, ochrony, konserwacji i testowania - nie tylko w celu zapewnienia zgodności zabezpieczenia tego, żeby systemy funkcjonowały na swoim optymalnym poziomie.

1. Czyszczenie
Przed tym, zanim istniejący układ centralnego ogrzewania zostanie poddany chemicznemu uzdatnianiu wody lub zainstalowany zostanie filtr, istotne jest, żeby usunąć wszystkie istniejące nieczystości lub naniesione odpady. W celu osiągnięcia najlepszych wyników pracownicy montażu i serwisu powinno stosować sprawdzoną procedurę czyszczenia, jak np. płukanie, wysokociśnieniowe czyszczenie rur wodociągowych oraz czyszczenia grawitacyjne.
Tak samo ważne jest, żeby układy zostały wyczyszczone jeszcze przed instalacją kotła lub po odizolowaniu nowego kotła od reszty układu. Tym sposobem uniemożliwia się, żeby jakiekolwiek istniejące zanieczyszczenia lub pozostałości w układzie przedostały do kotła i osadziły się tam, w wyniku czego spowodowałyby trwałe uszkodzenie.

2. Pilnowanie
Po wyczyszczeniu układu centralnego należy zabezpieczyć, żeby brud i pozostałości nie powstawały ponownie. Kodeks procedur nowej normy BS 7593:2019 wskazuje, że w tym celu powinien na stałe zainstalować filtr-in line w celu zabezpieczenia trwałej ochrony i zachowania skuteczności układu.
Ważnym jest, żeby wybrany filtr był w stanie skutecznie wychwycić i zablokować zarówno magnetyczne, jak i niemagnetyczne odpady, żeby układ był utrzymywany w jak najczystszej formie. Filtry produkowane przez czołowych specjalistów w zakresie uzdatniania wody, które korzystają z wydajnego neodymowego magnesu i innych technologii, jak np. przewodząca ciepło separacja cząsteczek (HPS), są lepsze do tego celu - i dlatego są w stanie osiągać optymalne wyniki.
W celu opracowania prostej instalacji, należy rozważyć, czy możliwe jest zainstalowanie filtra w różnych kierunkach, np. poziomo, pionowo lub z możliwości instalacji aż do 45 °, żeby zmieścił się w ciasnej zamkniętej przestrzeni, np. oferta filtrów Fernox TF1.

3. Ochrona
W interesie ochrony układu centralnego ogrzewania przed korozją, kamieniem wodnym, zanieczyszczeniem bakteryjnym w przypadku układu grzewczych o niskiej temperaturze pracownicy montażu i serwisu powinni aplikować na układ właściwą ilość produktów chemicznych do uzdatniania wody. Powinno obejmować to substancje do ochrony przed szkodliwymi zanieczyszczeniami oraz tworzeniem warstwy odpadów. Najlepiej wybrać produkty o renomowanego producenta, żeby zapewnić, że chemikalia będą długoterminowo skutecznie chronić system.
Tak samo ważne jest zastosowanie właściwej dawki - np. seria „F” chemikaliów spółki Fernox została niedawno opracowana w taki sposób, żeby zawierała więcej substancji czynnych i dlatego teraz jest w stanie skutecznie chronić systemy o objętości do 130 litrów, 16 grzejników lub systemy podłogowe 250m2. W ten sposób wyraźnie zmniejsza się prawdopodobieństwo niedostatecznego dawkowania, z uwagi na pokrycie 97% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.
Do obwodów grzewczych niskotemperaturowych lub podłogowych, które zagrożone są zabrudzeniem bakteriami lub pleśniami, dostępne są specjalne preparaty biobójcze. Preparaty biobójczy F7 chroni na przykład przez tworzeniem śluzu bakteryjnego, glonu i biopowłok, którego mogą spowodować zablokowanie, nieskuteczność, a w końcowym rozrachunku awarie.
Filtry systemu mogą bezpośrednio chronić kocioł, żeby uniemożliwić dowolnemu krążącemu odpadowi znajdującemu się w systemie dostanie się do wrażliwych komponentów, jak np. pompy lub wymienniki ciepła.
W rejonach z twardą wodą z 200 i więcej ppm należy zamontować urządzenie do zmniejszenia tworzenia kamienia wodnego, żeby jak najbardziej osłabić jego działanie. Elektrolityczne reduktory kamienia wodnego zapewniają ochronę całego domu, dopóki reduktory magnetyczne kamienia wodnego są zaprojektowane do montażu obok kotła w celu ochrony jednego urządzenia.

4. Konserwacja
Norma BS 7593:2019 wskazuje, że konserwacja filtrów in-line jest obowiązkową częścią procesu ponownego uruchomienia, idealnie w ramach corocznego serwisowania kotła oraz zgodnie z instrukcjami producenta - w celu usunięcia wszystkich zabrudzeń i odpadów, które zostały wychwycone. Niniejsze zapewnia, że filtr będzie dalej działał ze swoją pełną skutecznością i będzie usuwał nieczystości z układu.
Filtry spółki Fernox TF1 Sigma i TF1 Omega są wspaniałymi przykładami innowacyjnych filtrów bez pokrywy, które umożliwiają szybką i bezproblemową konserwację i czyszczenie. Dzięki temu wyjątkowemu projektowi uszczelnionego filtra, opakowanemu magnesowi oraz zaworowi wypuszczającemu nie konieczności demontażu filtra podczas procesu czyszczenia - co oznacza również, że nie są potrzebne żadne dodatkowe części zamienne, na przykład zastępcze pierścienie O-ring. Czas spędzony na czyszczenie układu na miejscu w ten sposób ulegnie skróceniu, nie istnieją żadne nawet bieżące koszty konserwacji. Uszczelnione filtry bez pokrywy można w prosty sposób czyścić po wyłączeniu systemu, otwarciu zaworu wypuszczającego oraz usunięcia magnesu z pokrywy - brud wypłynie na zewnątrz, w wyniku czego filtrooczyści się bez tego, żeby pracownik montażu lub serwisu musiał chwytać lub czyścić brudny magnes.

5. Testowanie
W celu zapewnienia kompletnej ochrony układu poziomy inhibitorów powinny być kontrolowane przez cały cykl ich żywotności. Da się to osiągnąć za sprawą kompletnej laboratoryjnej analizy wody w układzie. Do dyspozycji są proste zestawy testowe - wymagają one pobrania próbki wody i jej odesłania do laboratorium w celu przeprowadzenia testów. Wyniki są dostępne w łatwy sposób za pośrednictwem aplikacji FernoxWaterQuality Test App (Aplikacja do testowania jakości wody), która zapewnia wszystkie wyniki testów w przejrzystym i łatwo dostępnym formacie z regularnymi aktualizacjami stanu.
W celu spełnienia wymogów normy BS 7593:2019 konieczne jest, żeby pracownicy montażu i serwisu korzystali z wyspecjalizowanych producentów, którzy wykazują zrozumienie dla wyzwań związanych z pracą na miejscu i którzy dysponują rozległym portfolio produktów oferujących rozwiązanie dla każdej aplikacji - oraz zapewnia zgodność przy każdym projekcie.

Zdroj: https://fernox.com/2019/06/21/how-to-ensure-compliance-with-bs-75932019/

Nasi dostawcy

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra

Nasze pozostałe strony internetowe:
 
www.fernox-products.sk
www.kamco-products.sk
www.zumpex-enzymy.sk